Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 248
Dátum doručenia: 23. 9. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 251 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 251 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 282 zo dňa 20. 10. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100282 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100282 (19 KB)

Rokovanie výborov

16. 11. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 11. 2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
15. 11. 2016, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 29. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 346 zo dňa 29. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 12. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 1. 2017), číslo 2/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.