Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2010

Návrh zákona o štátnom rozpočte, parlamentná tlač 1218
Dátum doručenia: 30. 9. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Priložené dokumenty:

Návrh uznesenia (Návrh uznesenia) Návrh uznesenia (9 KB)
Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (8 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (14 KB)
Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (Príloha) Príloha č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (7 KB)
Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2010 (Príloha) Príloha č. 2 - Príjmy kapitol na rok 2010 (6 KB)
Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010  (Príloha) Príloha č. 3 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 (10 KB)
Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu porgramov na rok 2010 (Príloha) Príloha č. 4 - Výdavky štátneho rozpočtu na realizáciu porgramov na rok 2010 (186 KB)
Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2010 (Príloha) Príloha č. 5 - Záväzné limity dotácií obciam a vyšším územným celkom na rok 2010 (16 KB)
Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2010  (Príloha) Príloha č. 6 - Rezervy štátneho rozpočtu na rok 2010 (12 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (15 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (13 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Úvodná strana (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Úvodná strana (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 (307 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Úvodná strana príloh (Úvodná strana) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Úvodná strana príloh (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Prílohy č. 1, 2 a 3 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Prílohy č. 1, 2 a 3 (405 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Zoznam tabuliek a príloh (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Zoznam tabuliek a príloh (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 1 - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2010 (9 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2011 a 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 1a - Bilancia príjmov a výdavkov štátneho rozpočtu na roky 2011 a 2012 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2 - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2010 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2a - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 2b - Príjmy štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 3 - Návrh daňových príjmov štátneho rozpočtu na rok 2010 (6 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 4 - Návrh nedaňových príjmov, grantov a transferov na rok 2010 (7 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 (16 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 5b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 6 - Limity bežných transferov na rok 2010 (13 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2010 podľa programov (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 7 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2010 podľa programov (93 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2010 podľa kapitol (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 8 - Výdavky financované zo zdrojov EÚ a spolufinancované zo ŠR v roku 2010 podľa kapitol (73 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 9, 9a a 9b - Medzirezortné programy v roku 2010, 2011 a 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 9, 9a a 9b - Medzirezortné programy v roku 2010, 2011 a 2012 (89 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10 - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2010 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10a - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 10b - Výdavky štátneho rozpočtu na rok 2012 podľa funkčnej klasifikácie (8 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11 - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2010 (43 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11a - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2011 (41 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 11b - Rozpis zdrojov za kapitoly ŠR na rok 2012 (41 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2010 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 12 - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na rok 2010 (13 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2011-2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 12a - Návrh rozpočtu príjmov Štátneho dlhu na roky 2011-2012 (12 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2010 až 2012 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 13 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Finančného mechanizmu EHP zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2010 až 2012 (14 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2010 až 201 (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 14 - Prehľad výdavkov na zabezpečenie schválených dohôd o poskytnutí grantu v rámci Nórskeho finančného mechanizmu zaradených do programových štruktúr kapitol na roky 2010 až 201 (14 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (Iný typ dokumentu) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Tabuľka č. 15 - Menovitý zoznam - stavby/stroje nad 3 320 000 eur (15 KB)
Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2010 - 2012 (Príloha) Vládny návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2010 až 2012 - Príloha č. 1 - Výdavky štátneho rozpočtu na roky 2010 - 2012 (10 KB)
Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2010 až 2012 realizovaných formou programového rozpočtovania (Iný typ dokumentu) Návrh výdavkov rozpočtových kapitol na roky 2010 až 2012 realizovaných formou programového rozpočtovania (2,17 MB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Zahraničný výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport, Výbor NR SR pre kultúru a médiá a Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien s lehotou na prerokovanie 30. 10. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 30. 10. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1266 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1266 (15 KB)

Rokovanie výborov

13. 10. 2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
30. 10. 2009, Výbor NR SR pre vzdelanie, mládež, vedu a šport
14. 10. 2009, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
13. 10. 2009, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo, životné prostredie a ochranu prírody
14. 10. 2009, Zahraničný výbor NR SR
13. 10. 2009, Výbor NR SR pre ľudské práva, národnosti a postavenie žien
13. 10. 2009, Výbor NR SR pre kultúru a médiá
20. 10. 2009, Výbor NR SR pre sociálne veci
13. 10. 2009, Výbor NR SR pre zdravotníctvo
14. 10. 2009, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
14. 10. 2009, Výbor NR SR pre európske záležitosti
14. 10. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
20. 10. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR dňa 4. 11. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

30. 10. 2009 09:52 Farkas, Iván Detail návrhu 4 1218 Iván Farkas II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Iván Farkas II (59 KB)
30. 10. 2009 12:35 Gibalová, Monika Detail návrhu 4 1218 Monika Gibalová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Monika Gibalová II (75 KB)
03. 11. 2009 15:19 Novotný, Viliam Detail návrhu 4 1218 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Viliam Novotný II (79 KB)
03. 11. 2009 18:53 Bauer, Rudolf Detail návrhu 4 1218 Rudolf Bauer II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Rudolf Bauer II (49 KB)
03. 11. 2009 18:53 Simon, Zsolt Detail návrhu 4 1218 Zsolt Simon II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Zsolt Simon II (52 KB)
03. 11. 2009 17:04 Rosová, Tatiana Detail návrhu 4 1218 Tatiana Rosová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Tatiana Rosová II (89 KB)
03. 11. 2009 18:53 Rafaj, Rafael Detail návrhu 4 1218 Rafael Rafaj II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Rafael Rafaj II (80 KB)
03. 11. 2009 17:59 Lukša, Michal Detail návrhu 4 1218 Michal Lukša II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Michal Lukša II (73 KB)
03. 11. 2009 18:12 Burian, Jozef Detail návrhu 4 1218 Jozef Burian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Jozef Burian II (59 KB)
04. 11. 2009 11:15 Horváth, Zoltán Detail návrhu 4 1218 Zoltán Horváth II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1218 Zoltán Horváth II (182 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1748 zo dňa 4. 11. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 20. 11. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 12. 2009), čiastka 174/2009, číslo 497/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.