Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 865
Dátum doručenia: 23. 2. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 899 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 899 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1103 zo dňa 14. 3. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281103 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281103 (21 KB)

Rokovanie výborov

2. 5. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
24. 4. 2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 15. 5. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 05. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0865 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0865 Ondrej Dostál II (81 KB)
10. 05. 2018 Rajtár, Jozef Detail návrhu 7 0865 Jozef Rajtár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0865 Jozef Rajtár II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1152 zo dňa 15. 5. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31. 5. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 6. 2018), číslo 161/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.