Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 865
Dátum doručenia: 23.2.2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 4.5.2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9.5.2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 899 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 899 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1103 zo dňa 14.3.2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 4.5.2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9.5.2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281103 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281103 (21 KB)

Rokovanie výborov

2.5.2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
24.4.2018, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 15.5.2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 05. 2018 Dostál, Ondrej Detail návrhu 7 0865 Ondrej Dostál II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0865 Ondrej Dostál II (81 KB)
10. 05. 2018 Rajtár, Jozef Detail návrhu 7 0865 Jozef Rajtár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0865 Jozef Rajtár II (71 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1152 zo dňa 15. 5. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31.5.2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14.6.2018), číslo 161/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.