Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 759
Dátum doručenia: 10. 11. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 783 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 783 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 927 zo dňa 29. 11. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 1. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 29. 1. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us230927 (Uznesenie (1. čítanie)) Us230927 (21 KB)

Rokovanie výborov

23. 1. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. 1. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 1. 2018, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2018, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 1. 2. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

31. 01. 2018 Zemanová, Anna Detail návrhu 7 0759 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Anna Zemanová II (64 KB)
31. 01. 2018 Petrák, Ľubomír Detail návrhu 7 0759 Ľubomír Petrák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ľubomír Petrák II (129 KB)
01. 02. 2018 10:06 Budaj, Ján Detail návrhu 7 0759 Ján Budaj II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Ján Budaj II (52 KB)
01. 02. 2018 17:12 Simon, Zsolt Detail návrhu 7 0759 Zsolt Simon II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Zsolt Simon II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1020 zo dňa 1. 2. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 2. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 3. 2018), číslo 51/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.