Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Zemanová, Anna
Číslo schôdze 26
Volebné obdobie 7
Dátum podania 31. 01. 2018


Podpísaní poslanci
 • Baránik, Alojz
 • Blahová, Natália
 • Bittó Cigániková, Jana
 • Dostál, Ondrej
 • Zemanová, Anna
 • Kaščáková, Renáta
 • Jurzyca, Eugen
 • Sloboda, Vladimír
 • Rajtár, Jozef
 • Ivan, Miroslav
 • Gröhling, Branislav
 • Galek, Karol
 • Osuský, Peter
 • Laurenčík, Milan
 • Klus, Martin

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

7 0759 Anna Zemanová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0759 Anna Zemanová II (64 KB)

Deň v parlamente

<- ->