Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopÍňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopÍňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 822
Dátum doručenia: 11.1.2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11.3.2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 860 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 860 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 55. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1217 zo dňa 2.2.2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 11.3.2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 14.3.2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us551217 (Uznesenie (1. čítanie)) Us551217 (19 KB)

Rokovanie výborov

10.3.2022, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
10.3.2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
18.3.2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport


Rokovanie gestorského výboru

18. 3. 2022, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR dňa 23.3.2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 03. 2022 18:10 Habánik, Jozef Detail návrhu 8 0822 Jozef Habánik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Jozef Habánik II (163 KB)
22. 03. 2022 18:49 Vašečka, Richard Detail návrhu 8 0822 Richard Vašečka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Richard Vašečka II (159 KB)
22. 03. 2022 19:12 Fico, Robert Detail návrhu 8 0822 Robert Fico II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0822 Robert Fico II (166 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 60. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1370 zo dňa 23. 3. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 13.4.2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (22.3.2022), číslo 137/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.