Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 718
Dátum doručenia: 27. 9. 2013
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2013..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2013.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 688 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 688 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 25. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 871 zo dňa 23. 10. 2013.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 25. 11. 2013.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 26. 11. 2013.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us250871 (Uznesenie (1. čítanie)) Us250871 (21 KB)

Rokovanie výborov

12. 11. 2013, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
20. 11. 2013, Ústavnoprávny výbor NR SR
22. 11. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
21. 11. 2013, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

22. 11. 2013, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR dňa 4. 12. 2013.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 27. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 945 zo dňa 4. 12. 2013

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 27. 12. 2013 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11. 1. 2014), čiastka 1, číslo 1/2014.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.