VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: UV-24228/2013
Národnej rady Slovenskej republiky
718
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava 26. septembra 2013