Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1363
Dátum doručenia: 9. 1. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1373 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1373 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1550 zo dňa 28. 1. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6. 3. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9. 3. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461550 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461550 (23 KB)

Rokovanie výborov

5. 3. 2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5. 3. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4. 3. 2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
26. 2. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 3. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
24. 2. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
10. 2. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 12. 3. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 03. 2015 15:20 Fronc, Martin Detail návrhu 6 1363 Martin Fronc2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Martin Fronc2 II (42 KB)
11. 03. 2015 10:32 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1363 Eugen Jurzyca II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Eugen Jurzyca II (67 KB)
11. 03. 2015 10:53 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 1363 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Miroslav Beblavý II (63 KB)
11. 03. 2015 14:43 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 1363 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Juraj Blanár II (97 KB)
11. 03. 2015 10:32 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1363 Eugen Jurzyca2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Eugen Jurzyca2 II (78 KB)
11. 03. 2015 15:20 Fronc, Martin Detail návrhu 6 1363 Martin Fronc1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Martin Fronc1 II (39 KB)
11. 03. 2015 14:43 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 1363 Juraj Blanár2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Juraj Blanár2 II (90 KB)
11. 03. 2015 11:57 Brixi, Otto Detail návrhu 6 1363 Otto Brixi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Otto Brixi II (83 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1623 zo dňa 12. 3. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 3. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 3. 2015), čiastka 19, číslo 61/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.