Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 1363
Dátum doručenia: 9.1.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6.3.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9.3.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1373 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1373 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1550 zo dňa 28.1.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 6.3.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 9.3.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us461550 (Uznesenie (1. čítanie)) Us461550 (23 KB)

Rokovanie výborov

5.3.2015, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5.3.2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.3.2015, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
26.2.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
9.3.2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
24.2.2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
10.2.2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

10. 3. 2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 12.3.2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

11. 03. 2015 14:43 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 1363 Juraj Blanár II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Juraj Blanár II (97 KB)
11. 03. 2015 11:57 Brixi, Otto Detail návrhu 6 1363 Otto Brixi II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Otto Brixi II (83 KB)
11. 03. 2015 10:53 Beblavý, Miroslav Detail návrhu 6 1363 Miroslav Beblavý II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Miroslav Beblavý II (63 KB)
11. 03. 2015 15:20 Fronc, Martin Detail návrhu 6 1363 Martin Fronc1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Martin Fronc1 II (39 KB)
11. 03. 2015 15:20 Fronc, Martin Detail návrhu 6 1363 Martin Fronc2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Martin Fronc2 II (42 KB)
11. 03. 2015 10:32 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1363 Eugen Jurzyca II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Eugen Jurzyca II (67 KB)
11. 03. 2015 10:32 Jurzyca, Eugen Detail návrhu 6 1363 Eugen Jurzyca2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Eugen Jurzyca2 II (78 KB)
11. 03. 2015 14:43 Blanár, Juraj Detail návrhu 6 1363 Juraj Blanár2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1363 Juraj Blanár2 II (90 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1623 zo dňa 12. 3. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.3.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31.3.2015), čiastka 19, číslo 61/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.