Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 229
Dátum doručenia: 28.9.2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23.11.2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 26.11.2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 215 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 215 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 265 zo dňa 17.10.2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 22.11.2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 23.11.2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us080265 (Uznesenie (1. čítanie)) Us080265 (23 KB)

Rokovanie výborov

20.11.2012, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
20.11.2012, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 18.12.2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

05. 12. 2012 Chren, Martin Detail návrhu 6 0229 Martin Chren II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0229 Martin Chren II (90 KB)
14. 12. 2012 Madej, Róbert Detail návrhu 6 0229 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0229 Róbert Madej II (123 KB)
14. 12. 2012 Kondrót, Maroš Detail návrhu 6 0229 Maroš Kondrót II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0229 Maroš Kondrót II (66 KB)
17. 12. 2012 10:41 Košútová, Magda Detail návrhu 6 0229 Magda Košútová II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0229 Magda Košútová II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 382 zo dňa 18. 12. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 27.12.2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (11.1.2013), čiastka 3, číslo 9/2013.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.