Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1196
Dátum doručenia: 21. 8. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2009..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2009.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1230 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1230 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1581 zo dňa 8. 9. 2009.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 14. 10. 2009.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2009.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us401581 (Uznesenie (1. čítanie)) Us401581 (14 KB)

Rokovanie výborov

14. 10. 2009, Ústavnoprávny výbor NR SR
15. 10. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
6. 10. 2009, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
6. 10. 2009, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
7. 10. 2009, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

20. 10. 2009, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR dňa 22. 10. 2009.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 10. 2009 15:27 Lukša, Michal Detail návrhu 4 1196 Michal Lukša2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Michal Lukša2 II (45 KB)
21. 10. 2009 15:25 Štefanec, Ivan Detail návrhu 4 1196 Ivan Štefanec II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Ivan Štefanec II (55 KB)
21. 10. 2009 15:27 Lukša, Michal Detail návrhu 4 1196 Michal Lukša1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Michal Lukša1 II (66 KB)
21. 10. 2009 15:35 Slafkovský, Alexander Detail návrhu 4 1196 Alexander Slafkovský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Alexander Slafkovský II (55 KB)
21. 10. 2009 15:31 Laššáková, Jana Detail návrhu 4 1196 Jana Laššáková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Jana Laššáková II (79 KB)
22. 10. 2009 11:13 Burian, Jozef Detail návrhu 4 1196 Jozef Burian II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1196 Jozef Burian II (34 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 42. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1664 zo dňa 22. 10. 2009

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 12. 11. 2009 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 12. 2009), čiastka 177/2009, číslo 504/2009.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.