Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 191
Dátum doručenia: 19.8.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10.10.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 191 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 191 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 182 zo dňa 8.9.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10.10.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090182 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090182 (19 KB)

Rokovanie výborov

4.10.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4.10.2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4.10.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.10.2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 250 zo dňa 11. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25.10.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7.11.2016), číslo 289/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.