Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 1578
Dátum doručenia: 29. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1590 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1590 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1874 zo dňa 30. 6. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531874 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531874 (21 KB)

Rokovanie výborov

10. 9. 2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 9. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 7. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 23. 9. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

18. 09. 2015 13:30 Panáček, Milan Detail návrhu 6 1578 Milan Panáček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1578 Milan Panáček II (111 KB)
23. 09. 2015 11:17 Madej, Róbert Detail návrhu 6 1578 Róbert Madej II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1578 Róbert Madej II (99 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1932 zo dňa 23. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 10. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 10. 2015), čiastka 77, číslo 273/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.