Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 191
Dátum doručenia: 19. 8. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 191 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 191 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 182 zo dňa 8. 9. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090182 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090182 (19 KB)

Rokovanie výborov

4. 10. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 10. 2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
4. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 10. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 11. 10. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 250 zo dňa 11. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 25. 10. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (7. 11. 2016), číslo 289/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.