Parlamentná tlač 1554 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1554
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 14. 4. 2023
Názov Vládny návrh zákona o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (136 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (24 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (207 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (41 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (27 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (32 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (39 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (43 KB)
Návrh nariadenia vlády o kritériách na rozdelenie príspevku na súťažný šport zdravotne znevýhodnených na zabezpečenie zdravotne znevýhodnených top športovcov a na rozvoj športu zdravotne znevýhodnených (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o kritériách na rozdelenie príspevku na súťažný šport zdravotne znevýhodnených na zabezpečenie zdravotne znevýhodnených top športovcov a na rozvoj športu zdravotne znevýhodnených (20 KB)
Návrh nariadenia vlády o metodike zisťovania hodnôt a parametroch do vzorca na výpočet príspevku národnému športovému zväzu (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o metodike zisťovania hodnôt a parametroch do vzorca na výpočet príspevku národnému športovému zväzu (20 KB)
Návrh nariadenia vlády o odbornej príprave na získanie odbornej spôsobilosti v športe (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády o odbornej príprave na získanie odbornej spôsobilosti v športe (20 KB)
Návrh nariadenia vlády ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športového reprezentanta (Iný typ dokumentu) Návrh nariadenia vlády ktorou sa ustanovujú zdravotné výkony, ktoré sú súčasťou lekárskej prehliadky športového reprezentanta (14 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/93/EÚ (40 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov (20 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov (17 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (15 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (15 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o sociálnom poistení (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o sociálnom poistení (15 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení zákona č. 718/2004 Z.z.) (18 KB)
Konsolidované znenie - Zákon o dani z príjmov  (Iný typ dokumentu) Konsolidované znenie - Zákon o dani z príjmov (56 KB)
Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (Iný typ dokumentu) Výpočet vplyvov jednotlivých regulácií (205 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (22 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.