Parlamentná tlač 707 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 707
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 22. 9. 2017
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (98 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (68 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (37 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (19 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (67 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (20 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (30 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... (18 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a ... - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... (12 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje minimálny počet lôžok na účely poskytovania ošetrovateľskej starostlivosti v zariadeniach sociálnych služieb a ... - Obal (10 KB)
Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (19 KB)
Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia vlády SR o verejnej minimálnej sieti poskytovateľov zdravotnej starostlivosti - Obal (9 KB)
Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov (22 KB)
Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia MZ SR, ktorým sa dopĺňa výnos MZ SR o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení v znení neskorších predpisov - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie (33 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o mesačnom prerozdeľovaní preddavkov na poistné na verejné zdravotné poistenie a o ročnom prerozdeľovaní poistného na verejné zdravotné poistenie - Obal (10 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (25 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh opatrenia, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov - Obal (10 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení (11 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú určujúce znaky jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení - Obal (9 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára (13 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára - Obal (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vydáva zoznam chorôb, ktoré zapisuje lekár so špecializáciou v určenom špecializačnom odbore do pacientskeho sumára a určenie príslušnej špecializácie lekára - Obal (9 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.