Parlamentná tlač 1262 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1262
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 11. 1. 2019
Názov Vládny návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (116 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (25 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (74 KB)
Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (Príloha) Príloha - Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie (13 KB)
Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (Návrh vyhlášky) Návrh nariadenia, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej výchovno-vzdelávacej činnosti pedagogického zamestnanca (41 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch na výkon pracovnej činnosti pre jednotlivé kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, na výkon pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov v školách a školských zariadeniach pre deti a žiakov (23 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 1 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov (147 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 2 - Kvalifiačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie a podkategórie pedagogických zamestnancov, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť v školách a školských zariadeniach pre d (136 KB)
Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o kvalifikačných predpokladoch ... - Príloha č. 3 - Kvalifikačné predpoklady na výkon pracovnej činnosti pre kategórie odborných zamestnancov (127 KB)
Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o podrobnostiach požiadaviek na obsah programov vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov, kritériách na posúdenie spôsobilosti poskytovať inovačné vzdelávanie a o podrobnostiach o požiadavkách na obsah posudku at (35 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 77/486/EHS (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/43/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Rady 2000/78/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2006/54/ES (23 KB)
Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica EP a Rady 2011/93/EÚ (26 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (32 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (27 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (61 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (21 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (36 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.