Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 979
Dátum doručenia: 8. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1019 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1019 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1415 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

13. 6. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR
9. 6. 2022, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 15. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

14. 06. 2022 15:10 Šíbl, Jaromír Detail návrhu 8 0979 Jaromír Šíbl II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0979 Jaromír Šíbl II (65 KB)
14. 06. 2022 15:10 Šíbl, Jaromír Detail návrhu 8 0979 späťvzatie podpisov (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0979 späťvzatie podpisov (23 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1495 zo dňa 15. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 6. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 6. 2022), číslo 230/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.