Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1299
Dátum doručenia: 11. 11. 2022
Navrhovateľ: vláda (vedúci Úradu vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1357 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1357 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 78. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1938 zo dňa 20. 12. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 30. 1. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

US781938 (Uznesenie (1. čítanie)) US781938 (18 KB)

Rokovanie výborov

30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR

Rokovanie gestorského výboru

30. 1. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 10. 5. 2023.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.




III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2248 zo dňa 10. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.




Redakcia

Zákon bol 25. 5. 2023 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (1. 6. 2023), číslo 189/2023.



Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.