Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 54/2019 Z. z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 327/2005 Z. z. o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi a o zmene a doplnení zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 8/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov

Predkladateľ Kyselica, Lukáš
Číslo schôdze 90
Volebné obdobie 8
Dátum podania 10. 05. 2023 12:27


Podpísaní poslanci
 • Kyselica, Lukáš
 • Šefčík, Marek
 • Mihalik, Marcel
 • Hus, Igor
 • Vašečka, Richard
 • Andrejuvová, Anna
 • Fecko, Martin
 • Grendel, Gábor
 • Kučera, Karol
 • Kuriak, Milan
 • Kozarec, Sebastián
 • Majorová Garstková, Jana
 • Cseh, Peter
 • Potocký, Milan
 • Vons, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1299 Lukáš Kyselica II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1299 Lukáš Kyselica II (76 KB)

Deň v parlamente

<- ->