Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 867
Dátum doručenia: 23. 2. 2018
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 901 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 901 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 28. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1086 zo dňa 13. 3. 2018.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 4. 5. 2018.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 5. 2018.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us281086 (Uznesenie (1. čítanie)) Us281086 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 5. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 5. 2018, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

9. 5. 2018, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR dňa 15. 5. 2018.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 05. 2018 Nemky, Martin Detail návrhu 7 0867 Martin Nemky II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0867 Martin Nemky II (165 KB)
10. 05. 2018 Galek, Karol Detail návrhu 7 0867 Karol Galek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0867 Karol Galek II (137 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 31. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1153 zo dňa 15. 5. 2018

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 31. 5. 2018 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 6. 2018), číslo 162/2018.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.