Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s vystúpením Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej únie bez dohody

Novela zákona, parlamentná tlač 1398
Dátum doručenia: 14. 3. 2019
Navrhovateľ: vláda (predseda vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre európske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci, Výbor NR SR pre zdravotníctvo, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre európske záležitosti s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1474 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1474 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1663 zo dňa 26. 3. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre európske záležitosti, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 27. 3. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre európske záležitosti s lehotou na prerokovanie 27. 3. 2019.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1662 zo dňa 26. 3. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us431663 (Uznesenie (1. čítanie)) Us431663 (22 KB)

Rokovanie výborov

27. 3. 2019, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
27. 3. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre európske záležitosti
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre sociálne veci
27. 3. 2019, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

27. 3. 2019, Výbor NR SR pre európske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR dňa 27. 3. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

27. 03. 2019 17:09 Smolíková, Eva Detail návrhu 7 1398 Eva Smolíková II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1398 Eva Smolíková II (82 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 43. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1680 zo dňa 27. 3. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 3. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (29. 3. 2019), číslo 83/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.