Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre zdravotníctvo na vydanie zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 600
Dátum doručenia: 9. 12. 2011
Navrhovateľ: výbory NR SR (Výbor NR SR pre zdravotníctvo)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre sociálne veci a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 610 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 610 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 764 zo dňa 13. 12. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre sociálne veci, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre zdravotníctvo a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 759 zo dňa 13. 12. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us260764 (Uznesenie (1. čítanie)) Us260764 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 12. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 12. 2011, Výbor NR SR pre sociálne veci
13. 12. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
13. 12. 2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

13. 12. 2011, Výbor NR SR pre zdravotníctvo

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR dňa 14. 12. 2011.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

14. 12. 2011 10:40 Raši, Richard Detail návrhu 5 0600 Richard Raši II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 5 0600 Richard Raši II (96 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 26. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 769 zo dňa 14. 12. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 16. 12. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 12. 2011), čiastka 148, číslo 512/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.