Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľudovíta JURČÍKA na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Novela zákona, parlamentná tlač 145
Dátum doručenia: 15. 10. 2010
Navrhovateľ: poslanci NR SR (Ľ. Jurčík)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 131 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 131 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 163 zo dňa 3. 11. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 3. 12. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 6. 12. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us080163 (Uznesenie (1. čítanie)) Us080163 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 11. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
25. 11. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
8. 12. 2010, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie


Rokovanie gestorského výboru

9. 12. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 15. 12. 2010.

Stanovisko vlády k návrhu zákona je súhlasné.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 244 zo dňa 15. 12. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28. 12. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 12. 2010), čiastka 199/2010, číslo 558/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.