Doložka vplyvov
V doložke posudzované vplyvy návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
I.Odhad vplyvov na verejné financie a na štátny rozpočet
Navrhovaný zákon nemá dopad na verejné financie ani na štátny rozpočet.
II.Odhad vplyvov na obyvateľstvo, hospodárenie podnikateľskej sféry a iných právnických osôb
Navrhovaný zákon má znížiť a obmedziť negatívny dopad na koncové ceny elektriny.
III.Odhad vplyvov na životné prostredie
Navrhovaný zákon nemá vplyv na životné prostredie.
IV.Odhad vplyvov na zamestnanosť
Navrhovaný zákon nemá vplyv na zamestnanosť v Slovenskej republike.
V.Odhad vplyvov na podnikateľské prostredie
Predložený návrh zohľadňuje princíp minimalizácie nákladov podnikateľských subjektov na energie z pohľadu podpory OZE. pozitívny vplyv na bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky elektrizačnej sústavy.
VI.Odhad vplyvov na informatizáciu spoločnosti
Navrhovaný zákon nemá vplyv na informatizáciu spoločnosti v Slovenskej republike.