Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (NZ nebol schválený)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1468
Dátum doručenia: 24. 2. 2023
Navrhovateľ: vláda (Úrad geodézie, kartografie a katastra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1541 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1541 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 88. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2125 zo dňa 22. 3. 2023.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 4. 2023.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 28. 4. 2023.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us882125 (Uznesenie (1. čítanie)) Us882125 (19 KB)

Rokovanie výborov

25. 4. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
27. 4. 2023, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 5. 2023, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

2. 5. 2023, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR dňa 10. 5. 2023.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

10. 05. 2023 09:57 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 1468 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1468 Miloš Svrček II (58 KB)
10. 05. 2023 09:53 Fecko, Martin Detail návrhu 8 1468 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1468 Martin Fecko II (148 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 90. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 2247 zo dňa 10. 5. 2023

Výsledok štádia procesu: NZ nebol schválený.Priložené dokumenty:

Us902247 (Uznesenie (2. a 3. čítanie)) Us902247 (19 KB)

Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.