Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Fecko, Martin
Číslo schôdze 90
Volebné obdobie 8
Dátum podania 10. 05. 2023 09:53

Ďalší predkladatelia
 • Kremský, Peter
 • Vetrák, Milan

Podpísaní poslanci
 • Vetrák, Milan
 • Šofranko, Mária
 • Potocký, Milan
 • Vons, Peter
 • Vašečka, Richard
 • Kremský, Peter
 • Fecko, Martin
 • Kozarec, Sebastián
 • Dobeš, Peter
 • Kavecká, Monika
 • Majorová Garstková, Jana
 • Kyselica, Lukáš
 • Kuriak, Milan
 • Andrejuvová, Anna
 • Grendel, Gábor
 • Drábiková, Lucia

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1468 Martin Fecko II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1468 Martin Fecko II (148 KB)

Deň v parlamente

<- ->