Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Vytlačiť stránku / Print page

Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Predkladateľ Svrček, Miloš
Číslo schôdze 90
Volebné obdobie 8
Dátum podania 10. 05. 2023 09:57

Ďalší predkladatelia
 • Karahuta, Jaroslav
 • Lukáč, Jozef

Podpísaní poslanci
 • Svrček, Miloš
 • Pčolinský, Peter
 • Šimko, Jozef
 • Šefčík, Marek
 • Karahuta, Jaroslav
 • Kašper, Igor
 • Lukáč, Jozef
 • Hlinka, Jozef
 • Hudecová, Eva
 • Hajšelová, Petra
 • Goga, Ľudovít
 • Krajčír, Ľuboš
 • Drdul, Dominik
 • Drábiková, Lucia
 • Fecko, Martin
 • Kyselica, Lukáš
 • Liba, Peter
 • Kremský, Peter

Hlasovanie o návrhu -


Dokumenty

8 1468 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 1468 Miloš Svrček II (58 KB)

Deň v parlamente

<- ->