Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 975
Dátum doručenia: 8. 4. 2022
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo hospodárstva SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (14 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (206 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (139 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (95 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (17 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 (77 KB)
Tabuľka zhody - Smernica 2019/944/EU Európskeho Parlamentu a Rady (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica 2019/944/EU Európskeho Parlamentu a Rady (566 KB)
Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (Iný typ dokumentu) Správa o účasti verejnosti na tvorbe právneho predpisu (14 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou p (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú obsahové náležitosti prevádzkového poriadku prevádzkovateľa sústavy, organizátora krátkodobého trhu s elektrinou, prevádzkovateľa siete a prevádzkovateľa zásobníka, rozsah obchodných podmienok, ktoré sú súčasťou p (35 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa elektriny a ich uchovávanie (43 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob, rozsah a štruktúra poskytovania meraných údajov o spotrebe na odbernom mieste odberateľa plynu a ich uchovávanie (43 KB)
Návrh vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky o pravidlách pre fungovanie vnútorného trhu s elektrinou (40 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia primeranej náhrady z dôvodu poskytovania solidarity v dodávke plynu alebo opatrení súvisiacich s jej poskytovaním pri nedobrovoľnom uvoľňovaní plynu (19 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení, stanovenie oblasti tokov jalovej energie a podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie e (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podmienky pripojenia elektroenergetických zariadení a odberných elektrických zariadení, stanovenie oblasti tokov jalovej energie a podmienky výberového konania na poskytovanie služieb zariadenia na uskladňovanie e (25 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovuje postup a podmienky v oblasti zavádzania a prevádzky inteligentných meracích systémov v elektroenergetike (41 KB)
KZ - Zákon o regulácii v sieťových odvetviach (Iný typ dokumentu) KZ - Zákon o regulácii v sieťových odvetviach (175 KB)
KZ - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Iný typ dokumentu) KZ - Zákon o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov (546 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1015 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1015 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 65. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1420 zo dňa 4. 5. 2022.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 6. 2022.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 6. 2022.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us651420 (Uznesenie (1. čítanie)) Us651420 (19 KB)

Rokovanie výborov

13. 6. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 6. 2022, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

14. 6. 2022, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR dňa 22. 6. 2022.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

17. 06. 2022 Kremský, Peter Detail návrhu 8 0975 Peter Kremský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0975 Peter Kremský II (88 KB)
22. 06. 2022 10:50 Kazda, Radovan Detail návrhu 8 0975 Radovan Kazda II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0975 Radovan Kazda II (395 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 66. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1534 zo dňa 22. 6. 2022

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 7. 2022 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (21. 7. 2022), číslo 256/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.