Parlamentná tlač 782 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 782
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 1. 10. 2008
Názov Vládny návrh zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (11 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (219 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (67 KB)
Tabuľka zhody (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody (366 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov (77 KB)
Príloha č. 1 k vyhláške - I. diel - Vyobrazenia a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení ... (Príloha) Príloha č. 1 k vyhláške - I. diel - Vyobrazenia a vzory dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení ... (1,68 MB)
Príloha č. 1 k vyhláške - II. diel - Význam dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení (Príloha) Príloha č. 1 k vyhláške - II. diel - Význam dopravných značiek, dopravných zariadení a osobitných označení (124 KB)
Príloha č. 2 k vyhláške - Vzor preukazu skúšobného komisára (Príloha) Príloha č. 2 k vyhláške - Vzor preukazu skúšobného komisára (73 KB)
Príloha č. 3 k vyhláške - Minimálne požiadavky na úroveň telesnej a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania (Príloha) Príloha č. 3 k vyhláške - Minimálne požiadavky na úroveň telesnej a duševnej schopnosti na vedenie motorových vozidiel a spôsob ich posudzovania (19 KB)
Príloha č. 4 k vyhláške - Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (Príloha) Príloha č. 4 k vyhláške - Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej zdravotnej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (12 KB)
Príloha č. 5 k vyhláške - Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti/ vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie (Príloha) Príloha č. 5 k vyhláške - Doklad o zdravotnej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu zdravotnej spôsobilosti/ vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie (14 KB)
Príloha č. 6 k vyhláške - Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča (Príloha) Príloha č. 6 k vyhláške - Doklad o zdravotnej spôsobilosti vodiča (12 KB)
Príloha č. 7 k vyhláške - Ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla (Príloha) Príloha č. 7 k vyhláške - Ďalšie podmienky pre vodiča alebo úpravy motorového vozidla (16 KB)
Príloha č. 8 k vyhláške - Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti (Príloha) Príloha č. 8 k vyhláške - Kritériá na posudzovanie psychickej spôsobilosti (12 KB)
Príloha č. 9 k vyhláške - Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (Príloha) Príloha č. 9 k vyhláške - Čestné vyhlásenie posudzovanej osoby vo vzťahu k jej psychickej spôsobilosti na vedenie motorových vozidiel (14 KB)
Príloha č. 10 k vyhláške - Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti/vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie* (Príloha) Príloha č. 10 k vyhláške - Doklad o psychickej spôsobilosti žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia/vodiča, ktorý sa podrobuje preskúmaniu psychickej spôsobilosti/vodiča, ktorému bolo odobraté vodičské oprávnenie* (9 KB)
Príloha č. 11 k vyhláške - Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča (Príloha) Príloha č. 11 k vyhláške - Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča (13 KB)
Príloha č. 12 k vyhláške - Vzor vodičského preukazu (Príloha) Príloha č. 12 k vyhláške - Vzor vodičského preukazu (138 KB)
Príloha č. 13 k vyhláške - Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru (Príloha) Príloha č. 13 k vyhláške - Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Viedenského dohovoru (1,64 MB)
Príloha č. 14 k vyhláške - Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru (Príloha) Príloha č. 14 k vyhláške - Vzor čistopisu medzinárodného vodičského preukazu podľa Ženevského dohovoru (1,6 MB)
Príloha č. 15 k vyhláške - Vzory tabuliek s evidenčným číslom (Príloha) Príloha č. 15 k vyhláške - Vzory tabuliek s evidenčným číslom (659 KB)
Príloha č. 16 k vyhláške - Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky ... (Príloha) Príloha č. 16 k vyhláške - Vzory tabuliek s evidenčným číslom vozidiel cudzích zastupiteľských úradov na území Slovenskej republiky ... (160 KB)
Príloha č. 17 k vyhláške - Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní ... (Príloha) Príloha č. 17 k vyhláške - Vzor tlačiva na vedenie prehľadu o manipulácii s tabuľkami so zvláštnym evidenčným číslom a o ich prideľovaní ... (15 KB)
Príloha č. 18 k vyhláške - Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky (Príloha) Príloha č. 18 k vyhláške - Vzor poznávacej značky Slovenskej republiky (11 KB)
Príloha č. 19 k vyhláške - Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (Príloha) Príloha č. 19 k vyhláške - Zoznam preberaných právnych aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (9 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.