Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 61
Dátum doručenia: 17. 4. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 58 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 58 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 82 zo dňa 20. 4. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 21. 4. 2020.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport s lehotou na prerokovanie 22. 4. 2020.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 74 zo dňa 20. 4. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us060082 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060082 (17 KB)

Rokovanie výborov

21. 4. 2020, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
21. 4. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
21. 4. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
21. 4. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

21. 4. 2020, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR dňa 22. 4. 2020.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 90 zo dňa 22. 4. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 24. 4. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (25. 4. 2020), číslo 93/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.