Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z.

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 177
Dátum doručenia: 19.8.2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.10.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 178 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 178 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 169 zo dňa 7.9.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR a Zahraničný výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10.10.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 11.10.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us090169 (Uznesenie (1. čítanie)) Us090169 (19 KB)

Rokovanie výborov

4.10.2016, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
4.10.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.10.2016, Zahraničný výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

11. 10. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR dňa 25.10.2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 295 zo dňa 25. 10. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 9.11.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (18.11.2016), číslo 302/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.