Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 1423
Dátum doručenia: 20.2.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30.4.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 4.5.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1441 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1441 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1622 zo dňa 11.3.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 30.4.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 4.5.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481622 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481622 (20 KB)

Rokovanie výborov

28.4.2015, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
30.4.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
30.4.2015, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
24.3.2015, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

5. 5. 2015, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 12.5.2015.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1721 zo dňa 12. 5. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 28.5.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (5.6.2015), čiastka 38, číslo 118/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.