Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Redakcia (NZ postúpil do redakcie)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 539
Dátum doručenia: 19.5.2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Priložené dokumenty:

Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (19 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (130 KB)
Dôvodová správa (Dôvodová správa) Dôvodová správa (71 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (40 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (15 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (58 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločností (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločností (21 KB)
Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na služby verejnej správy pre občana (80 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je pr (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o požiadavkách na odbornú spôsobilosť a na vek, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá je pr (89 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iné (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalifikačných predpokladoch, o overovaní odbornej spôsobilosti člena posádky plavidla vykonávajúceho plavbu na vnútrozemskej vodnej ceste, ktorá nie je prepojená so splavnou sieťou vodných ciest iné (87 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2397 (145 KB)
Tabuľka zhody - Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Delegovaná smernica Komisie (EÚ) 2020/12 (144 KB)
Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - konsolidované znenie (Iný typ dokumentu) Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch - konsolidované znenie (242 KB)
Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie (Iný typ dokumentu) Zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov - konsolidované znenie (166 KB)
Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zá (Iný typ dokumentu) Zákon č. 462/2007 Z. z. o organizácii pracovného času v doprave a o zmene a doplnení zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zá (79 KB)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13.9.2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14.9.2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 558 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 558 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 859 zo dňa 29.6.2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13.9.2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14.9.2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320859 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320859 (18 KB)

Rokovanie výborov

14.9.2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9.9.2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR dňa 29.9.2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 09. 2021 15:07 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0539 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0539 Miloš Svrček II (707 KB)
16. 09. 2021 15:07 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0539 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0539 Miloš Svrček II (87 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 40. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 962 zo dňa 29. 9. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.