Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách)

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 132
Dátum doručenia: 26.5.2016
Navrhovateľ: vláda (Národný bezpečnostný úrad)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5.9.2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 6.9.2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 6. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 121 zo dňa 15.6.2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 5.9.2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie 6.9.2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us060121 (Uznesenie (1. čítanie)) Us060121 (21 KB)

Rokovanie výborov

5.9.2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
5.9.2016, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
5.9.2016, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
5.9.2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
25.8.2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
5.9.2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

6. 9. 2016, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR dňa 20.9.2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 09. 2016 Buček, Jozef Detail návrhu 7 0132 Jozef Buček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0132 Jozef Buček II (53 KB)
09. 09. 2016 Galek, Karol Detail návrhu 7 0132 Karol Galek1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0132 Karol Galek1 II (129 KB)
09. 09. 2016 Galek, Karol Detail návrhu 7 0132 Karol Galek2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0132 Karol Galek2 II (105 KB)
12. 09. 2016 15:02 Bagačka, Michal Detail návrhu 7 0132 Michal Bagačka II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0132 Michal Bagačka II (88 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 9. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 204 zo dňa 20. 9. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 7.10.2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14.10.2016), číslo 272/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.