Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1562
Dátum doručenia: 29.5.2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10.9.2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11.9.2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1577 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1577 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1878 zo dňa 1.7.2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10.9.2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11.9.2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531878 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531878 (20 KB)

Rokovanie výborov

8.9.2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
10.9.2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 23.9.2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 09. 2015 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1562 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Viliam Novotný II (113 KB)
23. 09. 2015 15:42 Pfundtner, Edita Detail návrhu 6 1562 Edita Pfundtner II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Edita Pfundtner II (97 KB)
23. 09. 2015 14:42 Jarjabek, Dušan Detail návrhu 6 1562 Dušan Jarjabek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Dušan Jarjabek II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1945 zo dňa 23. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14.10.2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27.10.2015), čiastka 78, číslo 278/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.