Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1562
Dátum doručenia: 29. 5. 2015
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo kultúry SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1577 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1577 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 53. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1878 zo dňa 1. 7. 2015.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 10. 9. 2015.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre kultúru a médiá s lehotou na prerokovanie 11. 9. 2015.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us531878 (Uznesenie (1. čítanie)) Us531878 (20 KB)

Rokovanie výborov

8. 9. 2015, Ústavnoprávny výbor NR SR
10. 9. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2015, Výbor NR SR pre kultúru a médiá

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR dňa 23. 9. 2015.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

22. 09. 2015 Novotný, Viliam Detail návrhu 6 1562 Viliam Novotný II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Viliam Novotný II (113 KB)
23. 09. 2015 15:42 Pfundtner, Edita Detail návrhu 6 1562 Edita Pfundtner II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Edita Pfundtner II (97 KB)
23. 09. 2015 14:42 Jarjabek, Dušan Detail návrhu 6 1562 Dušan Jarjabek II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 1562 Dušan Jarjabek II (84 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 54. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1945 zo dňa 23. 9. 2015

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 14. 10. 2015 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (27. 10. 2015), čiastka 78, číslo 278/2015.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.