Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 194
Dátum doručenia: 24. 8. 2012
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2012..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 16. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 178 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 178 (13 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 7. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 183 zo dňa 12. 9. 2012.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 12. 10. 2012.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 15. 10. 2012.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us070183 (Uznesenie (1. čítanie)) Us070183 (25 KB)

Rokovanie výborov

16. 10. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR
12. 10. 2012, Výbor NR SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport
11. 10. 2012, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

16. 10. 2012, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR dňa 18. 10. 2012.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 10. 2012 Žitňanská, Lucia Detail návrhu 6 0194 Lucia Žitňanská II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 6 0194 Lucia Žitňanská II (112 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 8. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 271 zo dňa 18. 10. 2012

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 11. 2012 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 11. 2012), čiastka 85, číslo 335/2012.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.