Parlamentná tlač 1613 Vytlačiť stránku / Print page

Číslo 1613
Typ Návrh zákona
Dátum doručenia 23. 8. 2019
Názov Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Poznámka
Dokumenty Úvodná strana (Úvodná strana) Úvodná strana (13 KB)
Návrh zákona (Návrh zákona) Návrh zákona (71 KB)
Dôvodová správa - všeobecná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - všeobecná časť (32 KB)
Dôvodová správa - osobitná časť (Dôvodová správa) Dôvodová správa - osobitná časť (35 KB)
Doložka vplyvov (Doložka vplyvov) Doložka vplyvov (51 KB)
Doložka zlučiteľnosti (Doložka zlučiteľnosti) Doložka zlučiteľnosti (42 KB)
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu (168 KB)
Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na informatizáciu spoločnosti (29 KB)
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie (34 KB)
Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (Iný typ dokumentu) Analýza vplyvov na manželstvo, rodičovstvo a rodinu (33 KB)
Analýza sociálnych vplyvov (Iný typ dokumentu) Analýza sociálnych vplyvov (44 KB)
Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ  (Tabuľka zhody) Tabuľka zhody - Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/24/EÚ (62 KB)
Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (Iný typ dokumentu) Návrh opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 07045/2003 z 30. decembra 2003, ktorým sa ustanovuje rozsah regulácie cien v oblasti zdravotníctva v znení neskorších predpisov (79 KB)
Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení soc (Návrh vyhlášky) Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 92/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú indikačné kritériá na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení sociálnych služieb a v zariadení soc (38 KB)
Návrh výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníck (Iný typ dokumentu) Návrh výnosu, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. septembra 2008 č. 09812/2008-OL o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno - technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníck (43 KB)
List, ktorým navrhovateľka požiadala o preloženie svojho návrhu zákona na nasledujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky (Iný typ dokumentu) List, ktorým navrhovateľka požiadala o preloženie svojho návrhu zákona na nasledujúcu schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky (25 KB)

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.