Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19

Návrh nového zákona, parlamentná tlač 38
Dátum doručenia: 1. 4. 2020
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo vnútra SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 32 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 32 (18 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 4. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 43 zo dňa 1. 4. 2020.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 40 zo dňa 1. 4. 2020.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us040043 (Uznesenie (1. čítanie)) Us040043 (16 KB)

Rokovanie výborov

2. 4. 2020, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
2. 4. 2020, Ústavnoprávny výbor NR SR
2. 4. 2020, Výbor NR SR pre obranu a bezpečnosť
2. 4. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

2. 4. 2020, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR dňa 7. 4. 2020.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

02. 04. 2020 Ferenčák, Ján Detail návrhu 8 0038 Jan Ferencak II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0038 Jan Ferencak II (66 KB)
02. 04. 2020 Šipoš, Michal Detail návrhu 8 0051 Michal Sipos II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0051 Michal Sipos II (87 KB)
07. 04. 2020 21:04 Pleštinská, Zita Detail návrhu 8 0038 Zita Plestinska II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0038 Zita Plestinska II (194 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 5. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 66 zo dňa 7. 4. 2020

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 4. 2020 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (9. 4. 2020), číslo 73/2020.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.