Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 407
Dátum doručenia: 9. 6. 2011
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 397 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 397 (12 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 20. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 513 zo dňa 29. 6. 2011.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 26. 8. 2011.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2011.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us200513 (Uznesenie (1. čítanie)) Us200513 (15 KB)

Rokovanie výborov

24. 8. 2011, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
13. 9. 2011, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
23. 8. 2011, Ústavnoprávny výbor NR SR
26. 8. 2011, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

14. 9. 2011, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR dňa 14. 9. 2011.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 22. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 613 zo dňa 14. 9. 2011

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 10. 2011 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (20. 10. 2011), čiastka 109, číslo 342/2011.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.