Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 15/2005 Z. z. o ochrane druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín reguláciou obchodu s nimi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 685
Dátum doručenia: 30. 9. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo životného prostredia SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 727 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 727 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1084 zo dňa 11. 11. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 19. 11. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie s lehotou na prerokovanie 22. 11. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us481084 (Uznesenie (1. čítanie)) Us481084 (18 KB)

Rokovanie výborov

16. 11. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie
18. 11. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

23. 11. 2021, Výbor NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR dňa 9. 12. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

09. 12. 2021 15:29 Šudík, Tomáš Detail návrhu 8 0685 Tomáš Šudík2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0685 Tomáš Šudík2 II (173 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 51. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1177 zo dňa 9. 12. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 22. 12. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (14. 1. 2022), číslo 7/2022.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.