Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 555
Dátum doručenia: 28. 5. 2021
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo dopravy a výstavby SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 567 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 567 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 32. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 860 zo dňa 29. 6. 2021.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 13. 9. 2021.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 14. 9. 2021.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us320860 (Uznesenie (1. čítanie)) Us320860 (18 KB)

Rokovanie výborov

14. 9. 2021, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
14. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
9. 9. 2021, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

16. 9. 2021, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 27. 10. 2021.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

16. 09. 2021 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0555 Miloš Svrček II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0555 Miloš Svrček II (692 KB)
27. 10. 2021 15:16 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0555 Miloš Svrček1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0555 Miloš Svrček1 II (48 KB)
26. 10. 2021 Lehotský, Tomáš Detail návrhu 8 0555 Tomáš Lehotský II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0555 Tomáš Lehotský II (89 KB)
27. 10. 2021 15:16 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0555 Miloš Svrček2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0555 Miloš Svrček2 II (47 KB)
27. 10. 2021 15:16 Svrček, Miloš Detail návrhu 8 0555 Miloš Svrček3 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 8 0555 Miloš Svrček3 II (63 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1053 zo dňa 27. 10. 2021

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 11. 2021 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (2. 12. 2021), číslo 455/2021.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.