VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
_____________________________________________________________________
Na rokovanie Číslo: UV-9212/2021
Národnej rady Slovenskej republiky
555
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony ___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná Rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladá:
Eduard Heger
predseda vlády Slovenskej republiky
Bratislava, máj 2021