Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Návrh Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre nezlučiteľnosť funkcií na vydanie ústavného zákona, ktorým sa mení ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov

Ústavný zákon, parlamentná tlač 1443
Dátum doručenia: 18. 4. 2019
Navrhovateľ: výbory NR SR (Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 1537 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 1537 (17 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 45. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1793 zo dňa 14. 5. 2019.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie 17. 6. 2019.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 6. 2019.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us451793 (Uznesenie (1. čítanie)) Us451793 (23 KB)

Rokovanie výborov

11. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR
18. 6. 2019, Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií
13. 6. 2019, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

18. 6. 2019, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR dňa 26. 6. 2019.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

21. 06. 2019 13:59 Kresák, Peter Detail návrhu 7 1443 Peter Kresák II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 1443 Peter Kresák II (65 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 46. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1914 zo dňa 26. 6. 2019

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 10. 7. 2019 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (31. 7. 2019), číslo 232/2019.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.