Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 651
Dátum doručenia: 18. 8. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 681 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 681 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 765 zo dňa 6. 9. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre zdravotníctvo s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190765 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190765 (21 KB)

Rokovanie výborov

9. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 10. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR
4. 10. 2017, Výbor NR SR pre zdravotníctvo


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR dňa 7. 12. 2017.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

06. 12. 2017 11:43 Baláž, Radovan Detail návrhu 7 0651 Radovan Baláž II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0651 Radovan Baláž II (61 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 23. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 954 zo dňa 7. 12. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 19. 12. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (28. 12. 2017), číslo 344/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.