Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 649
Dátum doručenia: 18. 8. 2017
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo spravodlivosti SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 679 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 679 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 19. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 778 zo dňa 6. 9. 2017.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 9. 10. 2017.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 10. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us190778 (Uznesenie (1. čítanie)) Us190778 (21 KB)

Rokovanie výborov

3. 10. 2017, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
3. 10. 2017, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

10. 10. 2017, Ústavnoprávny výbor NR SR

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR dňa 12. 10. 2017.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 21. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 874 zo dňa 12. 10. 2017

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 11. 2017 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (8. 11. 2017), číslo 264/2017.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.