Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 1373
Dátum doručenia: 14. 12. 2009
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 2. 2010..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 2. 2010.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SRI. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1890 zo dňa 3. 2. 2010.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 2. 2010.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre sociálne veci s lehotou na prerokovanie 3. 2. 2010.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 1869 zo dňa 2. 2. 2010.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.Rokovanie výborov

2. 2. 2010, Výbor NR SR pre hospodárske záležitosti
3. 2. 2010, Ústavnoprávny výbor NR SR
3. 2. 2010, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
4. 2. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci


Rokovanie gestorského výboru

4. 2. 2010, Výbor NR SR pre sociálne veci

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR dňa 11. 2. 2010.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

04. 02. 2010 Gibalová, Monika Detail návrhu 4 1373 Monika Gibalová2 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1373 Monika Gibalová2 II (75 KB)
04. 02. 2010 Gibalová, Monika Detail návrhu 4 1373 Monika Gibalová1 II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1373 Monika Gibalová1 II (124 KB)
11. 02. 2010 Halecký, Jozef Detail návrhu 4 1373 Jozef Halecký II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 4 1373 Jozef Halecký II (104 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 48. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 1975 zo dňa 11. 2. 2010

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 17. 2. 2010 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (23. 2. 2010), čiastka 29/2010, číslo 52/2010.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.