Kvantifikácia predpokladaných finančných prostriedkov na poskytovanie príspevku podľa § 50i
Rok 2010
Maximálna mesačná výška príspevku určená zákonom Maximálna mesačná výška príspevku do 30.6.2010 Maximálna mesačná výška príspevku od 1.7.do 31.12.2010 (odhad) Priemerná maximálna mesačná výška príspevku v roku 2010 (odhad) Priemerná maximálna výška príspevku za 3 mesiace (odhad) Výška príspevku pri výške mzdy v sume minimálnej mzdy Výška príspevku pri výške mzdy v sume minimálnej mzdy za 3 mesiace Priemerná výška príspevku (Ø stĺ. 5 a 7) Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest Predpokladaná suma finančných prostriedkov
stĺ. 1 stĺ. 2 stĺ. 3 stĺ. 4 stĺ. 5 stĺ. 6 stĺ. 7 stĺ. 8 stĺ. 9 stĺ. 10
prvé tri mesiace 90 % z CCP z 2-násobku ŽM 450,37 € 466,63 € 458,50 € 1 375,50 € 373,92 € 1 121,77 € 1 248,64 € 9 000 11 237 717,25 €
ďalšie tri mesiace 80 % z CCP z 2-násobku ŽM 400,33 € 414,78 € 407,56 € 1 222,67 € 332,38 € 997,13 € 1 109,90 € 9 989 082,00 €
ďalšie tri mesiace 70 % z CCP z 2-násobku ŽM 350,29 € 362,94 € 356,61 € 1 069,83 € 290,83 € 872,49 € 971,16 € 8 740 446,75 €
Spolu 3 668,00 € 2 991,38 € 3 329,69 € 29 967 246,00 €
Rok 2011
Maximálna mesačná výška príspevku určená zákonom Maximálna mesačná výška príspevku od 1.1 do 30.6.2011 (odhad) Maximálna mesačná výška príspevku od 1.7.do 31.12.2011 (odhad) Priemerná maximálna mesačná výška príspevku v roku 2011 (odhad) Priemerná maximálna výška príspevku za 3 mesiace (odhad) Výška príspevku pri výške mzdy v sume minimálnej mzdy Výška príspevku pri výške mzdy v sume minimálnej mzdy za 3 mesiace Priemerná výška príspevku (Ø stĺ. 5 a 7) Predpokladaný počet vytvorených pracovných miest Predpokladaná suma finančných prostriedkov
stĺ. 1 stĺ. 2 stĺ. 3 stĺ. 4 stĺ. 5 stĺ. 6 stĺ. 7 stĺ. 8 stĺ. 9 stĺ. 10
prvé tri mesiace 90 % z CCP z 2-násobku ŽM 466,63 € 480,93 € 473,78 € 1 421,35 € 389,25 € 1 167,75 € 1 294,55 € 9 000 11 650 938,75 €
ďalšie tri mesiace 80 % z CCP z 2-násobku ŽM 414,78 € 427,50 € 421,14 € 1 263,42 € 346,00 € 1 038,00 € 1 150,71 € 10 356 390,00 €
ďalšie tri mesiace 70 % z CCP z 2-násobku ŽM 362,94 € 374,06 € 368,50 € 1 105,49 € 302,75 € 908,25 € 1 006,87 € 9 061 845,98 €
Spolu 3 790,26 € 3 114,00 € 3 452,13 € 31 069 174,73 €
MCCP (od 1.1.2010) MCCP (od 1.1.2011) odhad
sadzby 307,70 € 307,70 € sadzby 320,00 € 320,00 €
starobné poistenie 14,00 43,0780 43,00 starobné poistenie 14,00 44,8000 44,80
nemocenské poistenie 1,40 4,3078 4,30 nemocenské poistenie 1,40 4,4800 4,40
poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,0770 3,00 poistenie v nezamestnanosti 1,00 3,2000 3,20
invalidné poistenie 3,00 9,2310 9,20 invalidné poistenie 3,00 9,6000 9,60
úrazové poistenie 0,80 2,4616 2,40 úrazové poistenie 0,80 2,5600 2,50
garančné poistenie 0,25 0,7693 0,70 garančné poistenie 0,25 0,8000 0,80
rezervný fond solidarity 4,75 14,6158 14,60 rezervný fond solidarity 4,75 15,2000 15,20
zdravotné poistenie 10,00 30,7700 30,77 zdravotné poistenie 10,00 32,0000 32,00
Odvody spolu 35,20 108,3104 107,97 Odvody spolu 35,20 112,6400 112,50
MCCP (mzda + odvody) 416,0104 € 415,67 € MCCP (mzda + odvody) 432,6400 € 432,50 €