Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Novela zákona, parlamentná tlač 48
Dátum doručenia: 25. 4. 2016
Navrhovateľ: vláda (predseda vlády SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie, ktorú určí gestorský výbor.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 43 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 43 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 30 zo dňa 27. 4. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet, Ústavnoprávny výbor NR SR, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj a Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny s lehotou na prerokovanie ihneď.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj s lehotou na prerokovanie ihneď.

NZ bude prerokovaný v skrátenom legislatívnom konaní, uznesenie číslo 26 zo dňa 27. 4. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zápis uznesenia / návrhu uznesenia výborov.


Priložené dokumenty:

Us030030 (Uznesenie (1. čítanie)) Us030030 (19 KB)

Rokovanie výborov

27. 4. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
27. 4. 2016, Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny
27. 4. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR
28. 4. 2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj


Rokovanie gestorského výboru

28. 4. 2016, Výbor NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR dňa 28. 4. 2016.

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

28. 04. 2016 09:35 Poliačik, Martin Detail návrhu 7 0048 Martin Poliačik II (Pozmeňovací/doplňovací návrh) 7 0048 Martin Poliačik II (74 KB)

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 3. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 34 zo dňa 28. 4. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 3. 5. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (6. 5. 2016), číslo 171/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.