Detaily návrhu zákona Vytlačiť stránku / Print page

Stav legislatívneho procesu: Uzavretá úloha (Zákon vyšiel v Zbierke zákonov)

Vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 39/2015 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Novela zákona, parlamentná tlač 252
Dátum doručenia: 23. 9. 2016
Navrhovateľ: vláda (Ministerstvo financií SR)

Rozhodnutie predsedu NR SR

Predseda NR SR navrhol ako výbory Ústavnoprávny výbor NR SR a Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016..

Predseda NR SR navrhol ako gestorský výbor Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Zapísané rozhodnutie predsedu NR SR


Priložené dokumenty:

Rozhodnutie č. 255 (Rozhodnutie predsedu) Rozhodnutie č. 255 (14 KB)

I. čítanie

NZ bol prerokovaný na 10. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 264 zo dňa 12. 10. 2016.

NR SR uznesením rozhodla o výboroch Výbor NR SR pre financie a rozpočet a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 18. 11. 2016.
NR SR uznesením rozhodla o gestorskom výbore Výbor NR SR pre financie a rozpočet s lehotou na prerokovanie 21. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: Príprava informácie k NZ.


Priložené dokumenty:

Us100264 (Uznesenie (1. čítanie)) Us100264 (19 KB)

Rokovanie výborov

15. 11. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet
16. 11. 2016, Ústavnoprávny výbor NR SR


Rokovanie gestorského výboru

21. 11. 2016, Výbor NR SR pre financie a rozpočet

II. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR dňa 22. 11. 2016.

Výsledok štádia procesu: NZ postúpil do III. čítania.
III. čítanie

NZ bol prerokovaný na 11. schôdzi NR SR, uznesenie číslo 329 zo dňa 22. 11. 2016

Výsledok štádia procesu: NZ postupuje do redakcie.
Redakcia

Zákon bol 8. 12. 2016 odoslaný do Zbierky zákonov.

Zákon vyšiel v Zbierke zákonov. (15. 12. 2016), číslo 339/2016.Všetky dokumenty v balíku ZIP Všetky dokumenty v balíku ZIP
Hlasovania poslancov o ČPT

Deň v parlamente

<- ->
Kliknutím na kalendár získate zoznam legislatívnych parlamentných tlačí doručených do parlamentu v daný deň.